פילוסופיה ותרבות סינית

פילוסופיה ותרבות סינית התפתחו לאורך אלפי שנים. פילוסופיה סינית התפתחה דרך הצפייה בטבע, בעונות השנה, באדם, בייקום וביחסי הגומלין שבין כולם. הפילוסופיה והתרבות הסינית באים על מנת לתאר את הדרך הנכונה שבה האדם צריך לנהל את חייו ובריאותו בהיבט פיזי ורגשי. מתוך פילוסופיה סינית צמחה רפואה סינית על כל שיטות האבחון והטיפול ובכלל זה שימוש בצמחי מרפא. פילוסופיה סינית מתייחסת לכל מישורי החיים של האדם והסובב אותו. מסיבה זו ישנה התייחסות נרחבת לצמחים המיועדים לתזונה ולמרפא, לעונות השנה ולתפיסת העולם של הפרט בייקום. אלו מתייחסים בהרחבה למחזוריות של כל הגורמים בייקום על כל המשמעויות הקשורות. מתוך האמור התפתחו תורות טיפוליות הידועות בכתובים מזה כחמשת אלפי שנים ועד היום מחקרים עדכניים מחזקים את הגישות הטיפוליות שהפילוסופיה הסינית הנחילה בצורה של רפואה סינית ורפואת צמחי מרפא. מתוך אלו גם צמחה והתפתחה תרבות ענפה העוסקת במישורי חיים רבים כאשר לכולם מכנה משותף אחד והוא חיים באיזון ובהרמוניה של כל אדם עם עצמו ועם זולתו וכולם יחד בהרמוניה מלאה עם הייקום הסובב אותנו.

ינואר 20, 2022

ראש השנה הסיני 2022

ראש השנה הסיני 2022 שנה סינית חדשה 2022 שנת נמר שחור ביסוד מים. ראש השנה הסיני 2022 מתאפיין בתכונותיו ובאופיו הנמרץ של הנמר. " אני השינוי […]
שנדבר? דילוג לתוכן