דבש ומוצרי כוורת

דבש דבורים טהור מסוגים ייחודיים ונדירים ומוצרי כוורת. דבש דבורים טהור ואיכותי מכוורות אשר הוצבו בשדות גידול ומטעים נבחרים בשטחים נקיים מחומרי הדברה. דבש דבורים טהור זה נושא את הסגולות הבריאותיות והערכים התזונתיים של הצמחים שמהן ינקו הדבורים את הצוף והפיקו את דבש האיכות מבית הצמחים של חגית. הדבש הופק בשיטות מסורתיות ללא חימום או הוספה כל שהיא, חשוב לזכור כי דבש איכותי ובריא אינו צריך שהאדם יתערב בתהליך שיצר הטבע.

Showing all 9 results